سازمان تعاون روستایی هرمزگان
چهارشنبه 1397/02/05 11:21:53
برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان رودان ، دوره یکروزه آموزشی در خصوص عوامل زیان آور محیط کار و بالابردن سطح بهداشت محیط کار در تاریخ 1397/2/4 با حضور کارشناسان شبکه بهداشت این شهرستان ، رئیس و کارکنان این اداره در محل اداره تعاون روستایی برگزار شد .

در این کارگاه آموزشی ، ضمن آشنایی با عوامل خطرساز در محیط کار ، راههای بالابردن سطح بهداشت محیط کار توسط کارشناسان مربوطه تشریح و تکنیک هایی به شرکت کنندگان در دوره ارایه شد .