سازمان تعاون روستایی هرمزگان
يكشنبه 1398/04/23 10:35:54
فعالیت های 3 ماهه اول سال 98 اداره تعاون روستایی شهرستان رودان

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان رودان فعالیت های بازرگانی این اداره در 3 ماهه اول سالجاری ذیلا" اعلام می گردد .

1-خرید و توزیع انواع مواد سوختی به میزان 3934000 لیتربین کشاورزان منطقه وتوزیع 1403240 کیلو گرم آرد در نقاط تابعه روستایی توسط شبکه تحت پوشش

2-خرید و توزیع اقلام مصرفی روستائیان در فروشگاهها به ارزش 230 میلیون ریال

3-خرید و توزیع کود شیمیایی به میزان 1/191 تن