سازمان تعاون روستایی هرمزگان
سه شنبه 1397/02/04 07:41:00
آغاز خرید تضمینی گندم و کلزا توسط تعاون روستایی شهرستان رودان

آغاز خرید تضمینی گندم و کلزا توسط تعاون روستایی شهرستان رودان

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان رودان ، همزمان با برداشت محصول گندم و کلزا ، مراکز خرید تعاون روستایی در بخش رودخانه فعال و خرید محصول کشاورزان آغاز گردید .

آقای همایون اتابک رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان در بازدید مورخ97/2/1از مراکز خرید اعلام کرد : بر اساس ابلاغ سازمان مرکزی ، مراکز خرید تعاون روستایی این شهرستان نیز راه اندازی که محصول کلزا در مرکز خرید زیارتعلی توسط شرکت تعاونی روستایی بادرک و محصول گندم نیز توسط شرکت تعاونی روستایی 15خرداد در مرکز خرید رودخانه بر و با همکاری نمایندگان این اداره به نرخ مصوب خریداری می گردد .

لازم به ذکر است که در سال گذشته بیش از 12 هزارتن گندم و 580 تن کلزا توسط تعاون روستایی خریداری وبه کارخانجات طرف قراردادبمنظور استحصال روغن نباتی ارسال گردید .