سازمان تعاون روستایی هرمزگان
سه شنبه 1398/07/09 08:31:38
​نخستین انجمن تخصصی گل رز ایران تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی تعاون روستای هرمزگان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دکتر حسین شیرزاد با اشاره به برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن تخصصی گل رز ایران اظهار داشت: این تشکل در راستای سیاستهای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و در انطباق با شرح وظایف قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی و درخواست هیات مؤسس انجمن گل رز ایران به منظور ساماندهی افراد حقیقی و شرکتهای فعال در حوزه تولید، تکثیر و عرضه گل رز و سیاستگذاری در ایجاد وحدت رویه فعالان در تولید، تکثیر، تأمین، فروش، صادرات و واردات اندامهای تکثیری گل رز و توانمندی آنان، با توجه به اسناد بالادستی، سند چشم انداز توسعه مشارکت مردمی، سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی، قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری معاونت امور تعاونیها و تشکلهای سازمان (دفتر ساماندهی صنوف) و حوزه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.

وی در خصوص اهداف کلان تشکیل انجمن گل رز خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ویژه محصولات گل رز در صنعت تولیدات گل و گیاه کشور و به منظور ساماندهی فعالان حقیقی و حقوقی در حوزه تولید، تکثیر و عرضه گل رز، سیاستگذاری و تعیین استانداردهای شغلی این حوزه، ایجاد و تکمیل زنجیرههای تأمین و تولید محصولات گل رز، افزایش بهرهوری و ارتقای توان صنفی تولید کنندگان و احساس نیاز شاغلین ذیربط، تأسیس انجمن تخصصی گل رز ایران در دستور کار سازمان و حوزه معاونت باغبانی وزارت متبوع قرار گرفته است.

شیرزاد با تأکید بر ماهیت غیردولتی، غیرانتفاعی و صنفی انجمن گل رز ایران در خصوص ترکیب و شرایط عضویت در این انجمن یادآور شد: بر اساس مفاد اساسنامه مربوطه، کلیه اشخاص حقوقی فعال در زمینه تولید، توزیع، فروش و صادرات گل رز در صورت پذیرش شرایط اختصاصی از جمله قبول مقررات اساسنامه و پرداخت حق عضویت سالانه و تأیید مدیریتها و سازمانهای جهادکشاورزی و اتحادیه های استانی میتوانند به عضویت انجمن درآیند.

وی ضمن تشریح ساختار و ارکان انجمن یاد شده، اظهار کرد: مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس، ارکان اصلی انجمن گل رز ایران را تشکیل داده و به موجب تصمیمات هیات موسس، کلیه اعضای انجمن که حائز شرایط مندرج در اساسنامه باشند میتوانند به عنوان اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن برگزیده شوند، بدیهی است مجمع عمومی به مثابه عالیترین مرجع این نهاد صنفی از اجتماع کلیه اعضای انجمن و تحت نظارت عالیه سازمان مرکزی تعاون روستایی به حساب میآید.

گفتنی است؛ نخستین جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن تخصصی گل رز ایران با حضور نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سالن آمفی تئاتر سازمان برگزار و اعضای اصلی و علیالبدل هیات مدیره و بازرسین انجمن با رأی اعضای مجمع عمومی انتخاب شدند.

انتهای پیام/