سازمان تعاون روستایی هرمزگان
چهارشنبه 1394/12/12 11:47:42
خرید تضمینی گندم در رودان از پایان فروردین آغاز می شود

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی رودان، همایون اتابک در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت:خرید تضمینی گندم از پایان فرودین ماه در شهرستان رودان آغاز می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 8هزارتن گندم تضمینی خریداری شده افزود: پیش بینی امسال بیش از 9هزار تن گندم در رودان خریداری شود.