سازمان تعاون روستایی هرمزگان
سه شنبه 1394/10/15 09:10:30
واژگونی خودرو اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بستک

به گزارش روابط عمومی شهرستان بندرلنگه ، در پی بارندگیهای هفته گذشته در روز شنبه مورخ 5/10/94 خودرو اتحادیه بستک به رانندگی آقای شهاب شجاعی بعلت لغزندگی جاده در کیلومتر 10 مسیر فتوئیه – بستک واژگون شد و آقای شهاب شجاعی بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید. بنا به این گزارش حال عمومی ایشان خوب است ولی خودرو اتحادیه خسارت دیده است.