سازمان تعاون روستایی هرمزگان
دوشنبه 1394/12/10 10:36:18
سرپرست اداره تعاون روستایی میناب معرفی شد

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی میناب، طی مراسمی که با حضور معاون سازمان تعاون روستایی هرمزگان برگزار شد، مصیب رمضانی بعنوان سرپرست اداره معرفی واز خدمات خورشید پژوه تقدیر شد.