سازمان تعاون روستایی هرمزگان
دوشنبه 1398/05/07 12:15:12
برگزاری دوره های آموزشی 1- قانون تعاون و اساسنامه تعاونی ها 2 – آیین نامه های معاملاتی

دوره آموزشی 1- قانون تعاون و اساسنامه تعاونی ها 2 – آیین نامه های معاملاتی در تاریخ 06/05/98 و 07/05/98 با حضور رئیس اداره حقوقی استان ، رئیس اداره آموزش و مدیرعامل اتحادیه خلیج فارس استان هرمزگان در شهرستان بندرلنگه برگزار گردید .

در این دوره های آموزشی که با حضور اعضای هئیت مدیره ، مدیران عامل و حسابداران تشکلهای تحت پوشش شهرستان های بندرلنگه ، بستک و پارسیان تشکیل شد مباحث مربوط به قانون تعاونی ها و آیین نامه ها به صورت شفاف توسط آقای تاجران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان ارکان شرکتها مشکلات و مسائل خود را در این زمینه مطرح نمودند و راهکارهای لازم جهت حل مسائل و مشکلات توسط رئیس اداره حقوقی بیان گردید.