سازمان تعاون روستایی هرمزگان
سه شنبه 1398/01/06 11:27:20
توزیع 64 هزار تن آرد و کالا توسط تعاون روستایی هرمزگان

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی هرمزگان، سیروس اسدپور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای امسال 60هزار تن آرد خبازی و خانهپزی توسط شبکه تعاون روستایی در تمام روستاهای استان هرمزگان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه عمده شرکتهای تعاونی روستایی عامل توزیع آرد روستائیان هستند، افزود: از این میزان بیش از 14 هزارتن آرد خانه پز روستایی و 46 هزار تن آرد خبازی بین روستائیان و نانوایان روستایی توزیع شده است.

اسدپور خدمات رسانی به کشاورزان و روستائیان از مهمترین فعالیتهای شبکه تعاونی روستایی استان هرمزگان دانست و بیان کرد: شبکه تعاون روستایی براساس وظایف محوله، در سطح روستاها و برخی شهرها اقدام به توزیع آرد و کالاهای اساسی میکند.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان همچنین با اشاره به توزیع کالای اساسی توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان اظهار کرد: در همین مدت بیش از 4 هزار تن کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت، مرغ و غیره نیز از طریق فروشگاه های مصرف تحت پوشش شبکه تعاون روستایی هرمزگان عرضه شده است.

وی گفت: شبکه تعاون روستایی هرمزگان بیش از 90واحد فروشگاه مصرف روستایی را در روستاهای استان بصورت فعال دارد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان هرمزگان هدف از توزیع آرد بین روستاییان را ارائه خدمات بهتر و در راستای حمایت از روستاییان دانست و افزود: از مهمترین مزایای این اقدام تعاونی های روستایی، کاهش رفت و آمد روستاییان، صرفه جویی در وقت و هزینه است.