سازمان تعاون روستایی هرمزگان
جمعه 1394/12/28 11:23:14
توزیع سیب و پرتقال در 70 مرکز در هرمزگان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی هرمزگان، سیروس بشیرزاده در حاشیه بازدید از مراکز توزیع اظهار کرد: قیمت تعیین شده برای پرتقال تامسون 26 هزار و 500 ریال و برای سیب (سفید و قرمز) ۲۱ هزار و 500 ریال می باشد.

بشیرزاده افزود: خوشبختانه به لحاظ ذخیره سازی میوه مشکلی نداریم و تا هر زمانی که شهروندان درخواست کنند می توانیم میوه در اختیار آنها قرار دهیم، لذا از شهروندان درخواست داریم نسبت به خرید عجله نکنند تا ازدحامی هم در مراکز توزیع مشاهده نشود.
مدیرعامل اتحادیه خلیج فارس هرمزگان تاکید کرد: کیفیت میوه های ذخیره سازی شده خوب است و با نظارت مستقیم کارشناسان سازمان تعاون روستایی و تاییدیه اتحادیه نظارت خریداری شده اند.
وی با بیان اینکه میزان 700 تن سیب و پرتقال در سردخانه خلیج فارس سرخون ذخیره شده است، افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده تا 15 فرودین ماه توزیع میوه ادامه دارد.
انتهای پیام/