سازمان تعاون روستایی هرمزگان
چهارشنبه 1396/09/08 12:23:38
آگهی فروش خرما

شرکت تعاونی تولیدلیموکاران خراجی رودان درنظر دارد میزان 70تن خرمای مرداسنگ تولیدسالجاری خود را از قرارکیلویی 30000ریال به فروش برساند.

متقاضیان می توانندجهت کسب اطلاع بیشتر با تلفن همراه 09179857126 آقای فولادی مدیرعامل شرکت تماس حاصل فرمایند.

ضمنا" محل انبار (سردخانه) شهرک صنعتی شهرستان رودان می باشد.