سازمان تعاون روستایی هرمزگان
چهارشنبه 1394/12/05 09:39:41
تامین میوه شب عید شهروندان شهرستان حاجی آباد

کریمی ریس اداره تعاون روستایی شهرستان حاجی آباد از تامین و توزیع میوه شب عید خبر داد.

وی افزود طی جلسه کمیته بازرگانی و اداری 94/12/2 سه غرفه برای توزیع میوه پیش بینی شده است .

توزیع میوه شب عید از 25 اسفندماه آغاز و تا 15 فروردین ماه سال 95 ادامه دارد . در غرفه های مورد نظر شهرستان سیب درختی و پرتقال با قیمت مصوب توزیع خواهد شد.