سازمان تعاون روستایی هرمزگان
چهارشنبه 1397/11/10 12:15:38
فعالیت های بازرگانی 9 ماهه سال 97 اداره تعاون روستایی رودان

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان رودان , در راستای برنامه های عملیاتی سالجاری درزمینه خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی ، مقدار 4803 تن گندم ، 1034 تن کلزا ، 940 تن خرما از کشاورزان خریداری گردیده است. همچنین به منظور خدمات رسانی به اعضای تشکل ها در9 ماهه سال 97 بیش از11 میلیون لیترانواع موادسوختی و 4336520 کیلو گرم آرد در مناطق روستایی این شهرستان خرید وتوزیع شده است.