سازمان تعاون روستایی هرمزگان
يكشنبه 1394/10/06 07:51:39
افتتاح لوازم التحریر شرکت تعاونی زنان کوثر شهرستان میناب

افتتاح لوازم التحریر شرکت تعاونی زنان کوثر شهرستان میناب با حضور جناب آقای خورشید پژوه رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان میناب، جناب اقای محمد دلیلی مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان میناب و جمعی از همکاران اداره و اتحادیه شهرستان مورخ 94/10/05 روستای حاجی خادمی .(روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان میناب)