سازمان تعاون روستایی هرمزگان
چهارشنبه 1395/01/18 09:14:28
توزیع 56 تن میوه در طرح تنظیم بازار شب عید

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بندرلنگه عنوان کرد این اداره از تاریخ 27 اسفند 1394 لغایت 14 فروردین 1395 طرح تنظیم بازار میوه شب عید نوروز را همانند دیگر سالها به خوبی انجام داد و توانستیم پرتقال بسیار مرغوبی را در غرب استان و در شهرستانهای بندرلنگه ، بستک و پارسیان و همچنین کلیه بخشهای تابعه را در فروشگاههای تحت پوشش شرکتهای تعاونی روستایی توزیعنماییم.

آقای مهندس صحرائیان هدف از این طرح را تنظیم بازار میوه اخر سال و شب عید عنوان کرد و افزود: «سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همه ساله جهت تنظیم میوه آخر سال و شب عید و ایام نوروز اقدام به خرید میوه های مرغوب داخلی از باغداران می نماید و درانبارهای مناسب نگهداری میشود و در زمان اجرای طرح در کل کشور توزیع خواهد شد.» در پی اجرای این طرح در بندرلنگه 12 تن سیب قرمز و 14 تن پرتقال توزیع شد . همچنین در شهرستان پارسیان 7 تن سیب و 8 تن پرتقال و در شهرستان بستک نیز 4 تن سیب و 15 تن پرتقال توسط این اداره توزیع شده است . ایشان جمع میوه توزیع شده در غرب استان را 56 تن عنوان کردند و افزود : « در اجرای طرح تنظیم بازار میوه شب عید ، کیفیت محصول توزیعی بسیار خوب بود و رضایت عمومی مردم چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ کیفیت را در پی داشته است که نهایتاً منجر به تنظیم بازار میوه در غرب استان شده است .»