سازمان تعاون روستایی هرمزگان
يكشنبه 1398/07/07 09:46:12
​رشد ۴۴درصدی شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی هرمزگان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دکتر حسین شیرزاد اظهار کرد:در اجرای ارزیابی عملکرد سال ۹۷ دستگاه های مشمول ارزیابی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد مواد ۸۱ و ۸۲ و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در شاخص های اختصاصی و عمومی از رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال ۹۶ برخوردار شد.

وی افزود: در رتبه بندی و امتیاز شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد سال ۹۷ که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل ها انجام می پذیرد سازمان مرکزی تعاون روستایی در نتایج ارزیابی عملکردی شاخص های عمومی و رتبه بندی در سال ۹۷نسبت به سال ۹۶از۴۶درصد رشد برخوردار بوده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: در ارزیابی شاخص های عمومی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از هزار امتیاز پیش بینی شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ۴۶۸ امتیاز را به خود اختصاص داده که با اختلاف۱۴۷ امتیاز نسبت به سال ۹۶ رشد قابل توجهی داشته است.


دکتر شیرزاد در خصوص نتایج ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی و رتبه بندی سال ۹۷بیان کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با کسب امتیاز ۸۲۵ از مجموع هزار امتیاز پیش بینی شده، ۴۲ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است.


وی خاطر نشان کرد: در مجموع نتایج شاخص های اختصاصی و عمومی عملکرد سال ۹۷ سازمان مرکزی تعاون روستایی با اختصاص 1هزار و 293 امتیاز نسبت به سال ۹۶ از ۴۴ درصد رشد برخوردار می باشد.


معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده در سال ۹۸ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در شاخص های اختصاصی و عمومی رشد بهتری را به خود اختصاص دهد.

انتهای پیام/