سازمان تعاون روستایی هرمزگان
دوشنبه 1396/08/01 10:36:04
فعالیت های بازرگانی 6 ماهه اول سال 96اداره تعاون روستایی رودان

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان رودان ,در راستای برنامه های عملیاتی سالجاری درزمینه خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی تااین مقطع مقدار 12705 تن گندم ، 581 تن کلزا ، 15 تن پرتقال و 737 تن خرما از کشاورزان خریداری گردیده است.همچنین بمنظور خدمات رسانی به اعضای تشکل ها در6ماهه نخست سال 96 بیش ازچهارمیلیون لیترانواع موادسوختی و 2312400 کیلو گرم آرد در مناطق روستایی این شهرستان خریدوتوزیع شده است.