سازمان تعاون روستایی هرمزگان
شنبه 1395/02/11 08:47:52
بازدیدامام جمعه شهرستان رودان ازمرکزخریدگندم زیارتعلی

دراین بازدیدکه آقای اتابک رییس اداره تعاون روستایی شهرستان رودان ایشان راهمراهی می کردندبه ارایه وضعیت خریدوحمل محصول پرداخت واعلام کردتااین تاریخ بیش از3هزارتن گندم ازکشاورزان خریداری گردیده که پیش بینی می شودتاپایان فصل برداشت قریب به 9هزارتن گندم ازکشاورزان منطقه خریداری شود.
لازم بذکراست که امام جمعه شهرستان درخطبه های این هفته نمازجمعه طی نطقی ازعملکردشبکه تعاون روستایی رودان درزمینه خریدوتوریع میوه شب وهمچنین خریدمحصولات کشاورزی وزراعی در راستای سال اقتصادمقاومتی ، اقدام وعمل که رضایت مردم ومسئولین رابدنبال داشته تقدیروتشکرکردند.