سازمان تعاون روستایی هرمزگان
سه شنبه 1399/10/09 09:35:13
خرید توافقی بادمجان

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی رودان ، خرید توافقی بادمجان جهت تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان شهرستان از ابتدای آذرماه ۹۹ صورت گرفت که تا این مقطع میزان ۹۰۰۰ کیلوگرم خریداری شده است .

بها هر کیلو ۸۰۰۰ ریال می باشد که توسط اتحادیه تعاونی روستایی رودان خریداری و به سایر استان ها ارسال می گردد .

انتهای پیام ./