سازمان تعاون روستایی هرمزگان
چهارشنبه 1399/11/01 14:02:31
توزیع روزانه بیش از 7 تن روغن خوراکی درروستاهای بندرعباس

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی شهرستان بندرعباس، عیسی برخورداری پور به همراه معاون توسعه وبرنامه ریزی فرمانداری در

حاشیه بازدید ازروند توزیع کالاهای اساسی گفت: شبکه تعاون روستایی بندرعباس نسبت به عرضه مستقیم روغن خوراکی بابرنامه ریزی

وهماهنگی های صورت گرفته ستاد تنظیم بازارشهرستان بندرعباس، روزانه میزان 7 تن روغن خوراکی بطور مستقیم ازکارخانه حیات بندرعباس

تأمین وجهت توزیع ازطریق تعاونیهای روستایی شهرستان دراختیار روستائیان قرار می دهد.

این مقام مسئول اظهار داشت: درراستای اجرای سیاستهای اقتصادی وباهدف ارتقای سطح خدمات رسانی به عموم مصرف کنندگان به ویژه

روستاهای دور افتاده وحضور درکنار سایر بخش ها برای کمک به توزیع روغن مصرف روستائیان واعضاء تعاونیهای روستایی به قیمت مصوب

تنظیم بازار به کمک نظام اجرایی شهرستان آغاز کرده است.

وی بابیان اینکه در دیماه توزیع 40 تن روغن خوراکی ازسوی سازمان صمت استان تدارک دیماه شده توزیع وبه دست مصرف کنندگان رسید.

سرپرست تعاون روستایی شهرستان بندرعباس گفت: هم اکنون اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بندرعباس براساس سهمیه مشخص شده از سوی تنظیم بازار روزانه بطور منظم 7 تن از کارخانه حیات بندرعباس تحویل گرفته ودر سطح روستاهای شهرستان توسط تعاونی های

روستایی در حال توزیع روغن خوراکی هستند.

انتهای پیام/