سازمان تعاون روستایی هرمزگان
شنبه 1399/11/04 10:54:33
صدور بیش از 30 مجوز صیادی برای بانوان پرتوان جزیره هنگام

به گزارش روابط عمومی شهرستان بندرعباس، عیسی برخورداری پور درنشست مشترک بامدیران اداره کل شیلات هرمزگان بیان نمود: جزیره هنگام باحدود 500 نفرجمعیت به مرکزیت روستای ماشی (هنگام جدید) قرار دارد. که شغل بیشتر مردم صیدوصیادی وهمچنین صنایع دستی وگردشگری مربوط می شود.

عیسی برخورداری پور گفت: شرکت تعاونی روستایی زنان ساحل نشینان هنگام با63 نفرعضودرسال1390زیر نظر تعاون روستایی شهرستان بندرعباس تأسیس شده وتعدادی ازاعضاء ازدیر باز دل به دریا زده ونقش ارزنده ای در اداره

زندگی ایفاد می کنند.

وی افزود: شرکتهای تعاونی می تواند تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی ،فقرزدایی، اشتغال، تقویت کارآفرینی وتأمین

نیاز اعضاء داشته باشد.

برخورداری پور بابیان اینکه: یکی از دل نگرانیهای تعاونی زنان روستایی جزیره نداشتن مجوز صیادی است به طوری که نمی توانند از امتیازات آن ازجمله دریافت سوخت یارانه ای وتسهیلات مربوط به آن استفاده نمایند

برخورداری پوردرپایان ضمن تشکر وقدردانی از استاندار محترم هرمزگان جناب آقای دکتر همتی وهمچنین مدیر کل

شیلات هرمزگان که با حرکت مثبت باصدور مجوز صیادی موجب خوشحالی زنان تلاشگر این جزیره شده اظهارامیدواری نمودو با حمایت مسئولان باآسودگی خیال بیشترزنان پرتوان این جزیره دردل دریا به کسب وکار مشغول باشند.

انتهای پیام/