سازمان تعاون روستایی هرمزگان
سه شنبه 1399/11/07 08:28:04
28 میلیون لیتر مواد سوختی در شبکه تعاون روستایی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شهرستان بندرعباس ،عیسی برخورداری پورگفت:ازابتدای سال تاکنون 28 میلیون 700 هزار لیترموادسوختی شامل 10 میلیون و 200هزار لیتر بنزین، 18 میلیون و 500 هزارلیتر گازوئیل توزیع شده است.

وی بیان داشت: حدود 26 فروشگاه مواد سوختی و7 جایگاه توزیع بنزین تحت مدیریت این اداره مشغول به فعالیت می باشند .

برخورداری پورادامه داد : تصریح کرد : ارزش مواد سوختی توزیع شده بیش از 215 میلیارد و355 میلیون ریال بوده است.

وی همچنین درخصوص توزیع نهاده های دامی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته بامراکزفروش نهاده های دامی درراستای تنظیم بازار، با بهره گیری ازامکانات موجود 19 هزار

و797 تن نهاده های دامی میان دامداران و کشاورزان توزیع کرده است.

سرپرست تعاون روستایی شهرستان بندرعباس اضافه کرد: این نهاده های دامی شامل 2 هزار371تن جو، 17 هزار 426 تن سبوس، بین روستائیان تحت پوشش این شبکه توزیع شده است.

برخورداری پور خاطرنشان کرد: مجموع ارزش نهاده های دامی توزیع شده بالغ بر40 میلیاردو544 میلیون هزار ریال می باشد.

می باشد.

انتهای پیام/