سازمان تعاون روستایی هرمزگان
چهارشنبه 1399/11/01 09:10:57
مجمع شرکت دامداران

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی رودان ، مجمع شرکت دامداران مورخ 99/10/21 با حضور نمایندگان اداره و اعضا شرکت در محل نمازخانه جهاد کشاورزی رودان برگزار شد .

انتهای پیام ./